[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Xen-devel] [PATCH v7 01/28] linkage: new macros for assembler symbols


 • To: Borislav Petkov <bp@xxxxxxxxx>
 • From: Jiri Slaby <jslaby@xxxxxxx>
 • Date: Fri, 1 Feb 2019 14:53:58 +0100
 • Autocrypt: addr=jslaby@xxxxxxx; prefer-encrypt=mutual; keydata= mQINBE6S54YBEACzzjLwDUbU5elY4GTg/NdotjA0jyyJtYI86wdKraekbNE0bC4zV+ryvH4j rrcDwGs6tFVrAHvdHeIdI07s1iIx5R/ndcHwt4fvI8CL5PzPmn5J+h0WERR5rFprRh6axhOk rSD5CwQl19fm4AJCS6A9GJtOoiLpWn2/IbogPc71jQVrupZYYx51rAaHZ0D2KYK/uhfc6neJ i0WqPlbtIlIrpvWxckucNu6ZwXjFY0f3qIRg3Vqh5QxPkojGsq9tXVFVLEkSVz6FoqCHrUTx wr+aw6qqQVgvT/McQtsI0S66uIkQjzPUrgAEtWUv76rM4ekqL9stHyvTGw0Fjsualwb0Gwdx ReTZzMgheAyoy/umIOKrSEpWouVoBt5FFSZUyjuDdlPPYyPav+hpI6ggmCTld3u2hyiHji2H cDpcLM2LMhlHBipu80s9anNeZhCANDhbC5E+NZmuwgzHBcan8WC7xsPXPaiZSIm7TKaVoOcL 9tE5aN3jQmIlrT7ZUX52Ff/hSdx/JKDP3YMNtt4B0cH6ejIjtqTd+Ge8sSttsnNM0CQUkXps w98jwz+Lxw/bKMr3NSnnFpUZaxwji3BC9vYyxKMAwNelBCHEgS/OAa3EJoTfuYOK6wT6nadm YqYjwYbZE5V/SwzMbpWu7Jwlvuwyfo5mh7w5iMfnZE+vHFwp/wARAQABtBtKaXJpIFNsYWJ5 IDxqc2xhYnlAc3VzZS5jej6JAjgEEwECACIFAk6S6NgCGwMGCwkIBwMCBhUIAgkKCwQWAgMB Ah4BAheAAAoJEL0lsQQGtHBJgDsP/j9wh0vzWXsOPO3rDpHjeC3BT5DKwjVN/KtP7uZttlkB duReCYMTZGzSrmK27QhCflZ7Tw0Naq4FtmQSH8dkqVFugirhlCOGSnDYiZAAubjTrNLTqf7e 5poQxE8mmniH/Asg4KufD9bpxSIi7gYIzaY3hqvYbVF1vYwaMTujojlixvesf0AFlE4x8WKs wpk43fmo0ZLcwObTnC3Hl1JBsPujCVY8t4E7zmLm7kOB+8EHaHiRZ4fFDWweuTzRDIJtVmrH LWvRDAYg+IH3SoxtdJe28xD9KoJw4jOX1URuzIU6dklQAnsKVqxz/rpp1+UVV6Ky6OBEFuoR 613qxHCFuPbkRdpKmHyE0UzmniJgMif3v0zm/+1A/VIxpyN74cgwxjhxhj/XZWN/LnFuER1W zTHcwaQNjq/I62AiPec5KgxtDeV+VllpKmFOtJ194nm9QM9oDSRBMzrG/2AY/6GgOdZ0+qe+ 4BpXyt8TmqkWHIsVpE7I5zVDgKE/YTyhDuqYUaWMoI19bUlBBUQfdgdgSKRMJX4vE72dl8BZ +/ONKWECTQ0hYntShkmdczcUEsWjtIwZvFOqgGDbev46skyakWyod6vSbOJtEHmEq04NegUD al3W7Y/FKSO8NqcfrsRNFWHZ3bZ2Q5X0tR6fc6gnZkNEtOm5fcWLY+NVz4HLaKrJuQINBE6S 54YBEADPnA1iy/lr3PXC4QNjl2f4DJruzW2Co37YdVMjrgXeXpiDvneEXxTNNlxUyLeDMcIQ K8obCkEHAOIkDZXZG8nr4mKzyloy040V0+XA9paVs6/ice5l+yJ1eSTs9UKvj/pyVmCAY1Co SNN7sfPaefAmIpduGacp9heXF+1Pop2PJSSAcCzwZ3PWdAJ/w1Z1Dg/tMCHGFZ2QCg4iFzg5 Bqk4N34WcG24vigIbRzxTNnxsNlU1H+tiB81fngUp2pszzgXNV7CWCkaNxRzXi7kvH+MFHu2 1m/TuujzxSv0ZHqjV+mpJBQX/VX62da0xCgMidrqn9RCNaJWJxDZOPtNCAWvgWrxkPFFvXRl t52z637jleVFL257EkMI+u6UnawUKopa+Tf+R/c+1Qg0NHYbiTbbw0pU39olBQaoJN7JpZ99 T1GIlT6zD9FeI2tIvarTv0wdNa0308l00bas+d6juXRrGIpYiTuWlJofLMFaaLYCuP+e4d8x rGlzvTxoJ5wHanilSE2hUy2NSEoPj7W+CqJYojo6wTJkFEiVbZFFzKwjAnrjwxh6O9/V3O+Z XB5RrjN8hAf/4bSo8qa2y3i39cuMT8k3nhec4P9M7UWTSmYnIBJsclDQRx5wSh0Mc9Y/psx9 B42WbV4xrtiiydfBtO6tH6c9mT5Ng+d1sN/VTSPyfQARAQABiQIfBBgBAgAJBQJOkueGAhsM AAoJEL0lsQQGtHBJN7UQAIDvgxaW8iGuEZZ36XFtewH56WYvVUefs6+Pep9ox/9ZXcETv0vk DUgPKnQAajG/ViOATWqADYHINAEuNvTKtLWmlipAI5JBgE+5g9UOT4i69OmP/is3a/dHlFZ3 qjNk1EEGyvioeycJhla0RjakKw5PoETbypxsBTXk5EyrSdD/I2Hez9YGW/RcI/WC8Y4Z/7FS ITZhASwaCOzy/vX2yC6iTx4AMFt+a6Z6uH/xGE8pG5NbGtd02r+m7SfuEDoG3Hs1iMGecPyV XxCVvSV6dwRQFc0UOZ1a6ywwCWfGOYqFnJvfSbUiCMV8bfRSWhnNQYLIuSv/nckyi8CzCYIg c21cfBvnwiSfWLZTTj1oWyj5a0PPgGOdgGoIvVjYXul3yXYeYOqbYjiC5t99JpEeIFupxIGV ciMk6t3pDrq7n7Vi/faqT+c4vnjazJi0UMfYnnAzYBa9+NkfW0w5W9Uy7kW/v7SffH/2yFiK 9HKkJqkN9xYEYaxtfl5pelF8idoxMZpTvCZY7jhnl2IemZCBMs6s338wS12Qro5WEAxV6cjD VSdmcD5l9plhKGLmgVNCTe8DPv81oDn9s0cIRLg9wNnDtj8aIiH8lBHwfUkpn32iv0uMV6Ae sLxhDWfOR4N+wu1gzXWgLel4drkCJcuYK5IL1qaZDcuGR8RPo3jbFO7Y
 • Cc: linux-arch@xxxxxxxxxxxxxxx, Juergen Gross <jgross@xxxxxxxx>, x86@xxxxxxxxxx, Peter Zijlstra <a.p.zijlstra@xxxxxxxxx>, Len Brown <len.brown@xxxxxxxxx>, linux-pm@xxxxxxxxxxxxxxx, jpoimboe@xxxxxxxxxx, "Rafael J. Wysocki" <rjw@xxxxxxxxxxxxx>, linux-kernel@xxxxxxxxxxxxxxx, Ingo Molnar <mingo@xxxxxxxxxx>, mingo@xxxxxxxxxx, Thomas Gleixner <tglx@xxxxxxxxxxxxx>, Pavel Machek <pavel@xxxxxx>, hpa@xxxxxxxxx, xen-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Andrew Morton <akpm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, Linus Torvalds <torvalds@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, Boris Ostrovsky <boris.ostrovsky@xxxxxxxxxx>
 • Delivery-date: Fri, 01 Feb 2019 13:54:11 +0000
 • List-id: Xen developer discussion <xen-devel.lists.xenproject.org>
 • Openpgp: preference=signencrypt

On 31. 01. 19, 17:00, Borislav Petkov wrote:
>> Documentation/asm-annotations.rst | 217 ++++++++++++++++++++++++++
> 
> I guess you wanna integrate that into the doc hierarchy. Hunk ontop:
> 
> ---
> diff --git a/Documentation/index.rst b/Documentation/index.rst
> index c858c2e66e36..754055d9565c 100644
> --- a/Documentation/index.rst
> +++ b/Documentation/index.rst
> @@ -91,6 +91,14 @@ needed).
>   vm/index
>   bpf/index
> 
> +Architecture-agnostic documentation
> +-----------------------------------
> +
> +.. toctree::
> +  :maxdepth: 2
> +
> +  asm-annotations
> +
> Architecture-specific documentation
> -----------------------------------

Thanks, all comments applied.

I will wait for a couple of days for more feedback, if any, and respin.
Perhaps for the last time as these patches are slowly starting bother me
after two years of inability to get them upstream (without having NACK
or serious objections either) and the constant need of rebasing
(spectre/meltdown changes were the ugliest to this series).

thanks,
-- 
js
suse labs

_______________________________________________
Xen-devel mailing list
Xen-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.xenproject.org/mailman/listinfo/xen-devel

 


Rackspace

Lists.xenproject.org is hosted with RackSpace, monitoring our
servers 24x7x365 and backed by RackSpace's Fanatical Support®.