WARNING - OLD ARCHIVES

This is an archived copy of the Xen.org mailing list, which we have preserved to ensure that existing links to archives are not broken. The live archive, which contains the latest emails, can be found at http://lists.xen.org/
   
 
 
Xen 
 
Home Products Support Community News
 
   
 

xen-cim

Acil vize 0532 457 01 61

To: xen-cim@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: Acil vize 0532 457 01 61
From: "VIZEOFIS" <vizeofis@xxxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 31 Dec 2008 00:21:40 +0200
Delivery-date: Tue, 30 Dec 2008 14:28:33 -0800
Envelope-to: www-data@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Reply-to: vizeofis@xxxxxxxxxxxx
VİZEOFİS, vize başvurularınız için gereken özeni ve itinayı göstererek siz 
değerli müşterilerimizi yoran ve zaman kaybına yol açan birçok formaliteden 
kurtararak, işlemlerinizi en kısa zamanda sonuçlandırmayı kendisine ilke ve 
amaç edinmiştir.

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dünyanın birçok ülkesi vize 
uygulamaktadır. Bu vize uygulaması her ülkenin kendi Büyükelçiliği ya da 
Başkonsolosluğu tarafından yürütülmekte ve bu işlemler sırasında her ülke kendi 
kanun ve yönetmeliklerinden kaynaklanan kuralları uygulamaktadır. VİZEOFİS, bu 
çerçevede size danışmanlık ve vize işlemleri hizmeti veren özel bir kuruluştur.

VİZEOFİS, Almanya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Moldova, 
Polonya, Romanya, Suudi Arabistan, Ukrayna………vs. ülkelerin Büyükelçiliklerine 
sizin adınıza vize başvurusu yapma yetkisine sahiptir.

VİZEOFİS danışmanlık ve vize işlemleri hizmeti yanında ayrıca, Seyahat Sağlık 
Sigortası (30.000 € teminatlı), uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu ve en 
uygun fiyatla yurtiçi ve yurtdışı uçak bileti temininde de hizmetinizdedir.

Saygılarımızla

VIZEOFIS ANKARA
0312- 440 9 880
0532- 457 01 61

Attachment: 24998-m4.txt
Description: Binary data

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Acil vize 0532 457 01 61, VIZEOFIS <=